Kami boleh bantu anda untuk dapatkan pekerjaan!

Terdapat sebanyak 85,712 peluang pekerjaan

Post job offer

Info Kerjaya

Kami dari syarikat • Provide chauffeur service to Director and family members as w en needed ... • Run personal and company errands for Director and family memb rs ... • Responsibility to maintain vehicle cleanliness and meet all s fety requirements ... • Menyediakan perkhidmatan pemandu kepada Pengarah dan ahli kel arga apabila diperlukan ... • Menjalankan urusan peribadi dan syarikat untuk Pengarah dan a li keluarga ... • Bertanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan kenderaan dan m menuhi semua keperluan keselamatan ... • Mematuhi dengan semua undang-undang yang berkaitan keselamata jalan raya ... • Menjalankan tugas ‘ad hoc' yang diberikan dari semasa ke se asa ... • Possess valid driving license with clean/excellent driving re ords ... • At least 2-3 years of working experience with good driving re ord ... • Preferred candidates who currently residing in Sungai Buloh a d must willing to work in Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Physically fit, able to work weekends and overtime when neces ary ... • Mempunyai lesen memandu yang sah dengan rekod memandu yang ce erlang ... • Sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman bekerja dengan rekod emandu yang baik ... • Calon yang tinggal di Sungai Buloh digalakkan mohon dan mesti bersedia bekerja di Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Mempunyai pengetahuan jalan dan arah bagi kawasan KL & Selang r ... • Sihat secara fizikal, dapat bekerja pada hujung minggu dan le ih masa jika diperlukan ... • Plan route and estimated travel times • Compliance with all applicable laws on road safety • Carry out any ad hoc duties assigned from time to time • Merancang laluan dan anggaran waktu perjalanan Requirement • Required language: Bahasa Melayu & English. • Familiar with KL & Selangor roads and direction • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris. ingin membuat tawaran kepada anda yang sedang membaca iklan ini disini untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai Driver to Director (Pemandu kepada Director) di syarikat kami yang terletak di , Selangor. Jika anda berminat, anda boleh terus membaca iklan ini untuk ketahui lebih lanjut mengenai tawaran yang kami beri. Terima kasih!


Kerja Kosong Driver to Director (Pemandu kepada Director)

Jawatan kosong sebagai Driver to Director (Pemandu kepada Director) di , Selangor!

 • Employee: • Provide chauffeur service to Director and family members as w en needed ... • Run personal and company errands for Director and family memb rs ... • Responsibility to maintain vehicle cleanliness and meet all s fety requirements ... • Menyediakan perkhidmatan pemandu kepada Pengarah dan ahli kel arga apabila diperlukan ... • Menjalankan urusan peribadi dan syarikat untuk Pengarah dan a li keluarga ... • Bertanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan kenderaan dan m menuhi semua keperluan keselamatan ... • Mematuhi dengan semua undang-undang yang berkaitan keselamata jalan raya ... • Menjalankan tugas ‘ad hoc' yang diberikan dari semasa ke se asa ... • Possess valid driving license with clean/excellent driving re ords ... • At least 2-3 years of working experience with good driving re ord ... • Preferred candidates who currently residing in Sungai Buloh a d must willing to work in Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Physically fit, able to work weekends and overtime when neces ary ... • Mempunyai lesen memandu yang sah dengan rekod memandu yang ce erlang ... • Sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman bekerja dengan rekod emandu yang baik ... • Calon yang tinggal di Sungai Buloh digalakkan mohon dan mesti bersedia bekerja di Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Mempunyai pengetahuan jalan dan arah bagi kawasan KL & Selang r ... • Sihat secara fizikal, dapat bekerja pada hujung minggu dan le ih masa jika diperlukan ... • Plan route and estimated travel times • Compliance with all applicable laws on road safety • Carry out any ad hoc duties assigned from time to time • Merancang laluan dan anggaran waktu perjalanan Requirement • Required language: Bahasa Melayu & English. • Familiar with KL & Selangor roads and direction • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris.
 • Lokasi: , Selangor
 • Phone:
 • Email:
 • Salary: RM1200 / Month
 • Tarikh Tutup: 13 November 2017


Info Gaji

Gaji sebulan sebanyak RM1200 ditawarkan oleh syarikat • Provide chauffeur service to Director and family members as w en needed ... • Run personal and company errands for Director and family memb rs ... • Responsibility to maintain vehicle cleanliness and meet all s fety requirements ... • Menyediakan perkhidmatan pemandu kepada Pengarah dan ahli kel arga apabila diperlukan ... • Menjalankan urusan peribadi dan syarikat untuk Pengarah dan a li keluarga ... • Bertanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan kenderaan dan m menuhi semua keperluan keselamatan ... • Mematuhi dengan semua undang-undang yang berkaitan keselamata jalan raya ... • Menjalankan tugas ‘ad hoc' yang diberikan dari semasa ke se asa ... • Possess valid driving license with clean/excellent driving re ords ... • At least 2-3 years of working experience with good driving re ord ... • Preferred candidates who currently residing in Sungai Buloh a d must willing to work in Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Physically fit, able to work weekends and overtime when neces ary ... • Mempunyai lesen memandu yang sah dengan rekod memandu yang ce erlang ... • Sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman bekerja dengan rekod emandu yang baik ... • Calon yang tinggal di Sungai Buloh digalakkan mohon dan mesti bersedia bekerja di Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Mempunyai pengetahuan jalan dan arah bagi kawasan KL & Selang r ... • Sihat secara fizikal, dapat bekerja pada hujung minggu dan le ih masa jika diperlukan ... • Plan route and estimated travel times • Compliance with all applicable laws on road safety • Carry out any ad hoc duties assigned from time to time • Merancang laluan dan anggaran waktu perjalanan Requirement • Required language: Bahasa Melayu & English. • Familiar with KL & Selangor roads and direction • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris. kepada anda yang berjaya mengisi kekosongan jawatan Driver to Director (Pemandu kepada Director) di , Selangor.

Syarat

• Provide chauffeur service to Director and family members as when needed
• Plan route and estimated travel times
• Run personal and company errands for Director and family members
• Responsibility to maintain vehicle cleanliness and meet all safety requirements
• Compliance with all applicable laws on road safety
• Carry out any ad hoc duties assigned from time to time

• Menyediakan perkhidmatan pemandu kepada Pengarah dan ahli keluarga apabila diperlukan
• Merancang laluan dan anggaran waktu perjalanan
• Menjalankan urusan peribadi dan syarikat untuk Pengarah dan ahli keluarga
• Bertanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan kenderaan dan memenuhi semua keperluan keselamatan
• Mematuhi dengan semua undang-undang yang berkaitan keselamatan jalan raya
• Menjalankan tugas ‘ad hoc' yang diberikan dari semasa ke semasa

Requirement
• Possess valid driving license with clean/excellent driving records
• At least 2-3 years of working experience with good driving record
• Preferred candidates who currently residing in Sungai Buloh and must willing to work in Sungai Buloh & Subang Jaya
• Required language: Bahasa Melayu & English.
• Familiar with KL & Selangor roads and direction
• Physically fit, able to work weekends and overtime when necessary

• Mempunyai lesen memandu yang sah dengan rekod memandu yang cemerlang
• Sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman bekerja dengan rekod memandu yang baik
• Calon yang tinggal di Sungai Buloh digalakkan mohon dan mesti bersedia bekerja di Sungai Buloh & Subang Jaya
• Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris.
• Mempunyai pengetahuan jalan dan arah bagi kawasan KL & Selangor
• Sihat secara fizikal, dapat bekerja pada hujung minggu dan lebih masa jika diperlukan Possess valid driving license with clean/excellent driving records
At least 2-3 years of working experience with good driving record

* Kemaskini terakhir pada 20 October 2017 - Tertakluk pada terma dan syarat yang sentiasa berubah-ubah oleh • Provide chauffeur service to Director and family members as w en needed ... • Run personal and company errands for Director and family memb rs ... • Responsibility to maintain vehicle cleanliness and meet all s fety requirements ... • Menyediakan perkhidmatan pemandu kepada Pengarah dan ahli kel arga apabila diperlukan ... • Menjalankan urusan peribadi dan syarikat untuk Pengarah dan a li keluarga ... • Bertanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan kenderaan dan m menuhi semua keperluan keselamatan ... • Mematuhi dengan semua undang-undang yang berkaitan keselamata jalan raya ... • Menjalankan tugas ‘ad hoc' yang diberikan dari semasa ke se asa ... • Possess valid driving license with clean/excellent driving re ords ... • At least 2-3 years of working experience with good driving re ord ... • Preferred candidates who currently residing in Sungai Buloh a d must willing to work in Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Physically fit, able to work weekends and overtime when neces ary ... • Mempunyai lesen memandu yang sah dengan rekod memandu yang ce erlang ... • Sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman bekerja dengan rekod emandu yang baik ... • Calon yang tinggal di Sungai Buloh digalakkan mohon dan mesti bersedia bekerja di Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Mempunyai pengetahuan jalan dan arah bagi kawasan KL & Selang r ... • Sihat secara fizikal, dapat bekerja pada hujung minggu dan le ih masa jika diperlukan ... • Plan route and estimated travel times • Compliance with all applicable laws on road safety • Carry out any ad hoc duties assigned from time to time • Merancang laluan dan anggaran waktu perjalanan Requirement • Required language: Bahasa Melayu & English. • Familiar with KL & Selangor roads and direction • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris.

Mohon Sekarang!

Tahniah! Anda telah jejakkan sebelah langkah untuk mengisi kekosongan jawatan yang ditawarkan oleh • Provide chauffeur service to Director and family members as w en needed ... • Run personal and company errands for Director and family memb rs ... • Responsibility to maintain vehicle cleanliness and meet all s fety requirements ... • Menyediakan perkhidmatan pemandu kepada Pengarah dan ahli kel arga apabila diperlukan ... • Menjalankan urusan peribadi dan syarikat untuk Pengarah dan a li keluarga ... • Bertanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan kenderaan dan m menuhi semua keperluan keselamatan ... • Mematuhi dengan semua undang-undang yang berkaitan keselamata jalan raya ... • Menjalankan tugas ‘ad hoc' yang diberikan dari semasa ke se asa ... • Possess valid driving license with clean/excellent driving re ords ... • At least 2-3 years of working experience with good driving re ord ... • Preferred candidates who currently residing in Sungai Buloh a d must willing to work in Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Physically fit, able to work weekends and overtime when neces ary ... • Mempunyai lesen memandu yang sah dengan rekod memandu yang ce erlang ... • Sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman bekerja dengan rekod emandu yang baik ... • Calon yang tinggal di Sungai Buloh digalakkan mohon dan mesti bersedia bekerja di Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Mempunyai pengetahuan jalan dan arah bagi kawasan KL & Selang r ... • Sihat secara fizikal, dapat bekerja pada hujung minggu dan le ih masa jika diperlukan ... • Plan route and estimated travel times • Compliance with all applicable laws on road safety • Carry out any ad hoc duties assigned from time to time • Merancang laluan dan anggaran waktu perjalanan Requirement • Required language: Bahasa Melayu & English. • Familiar with KL & Selangor roads and direction • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris. ini! Sila pastikan anda telah mengikuti garis panduan dan syarat yang dikenakan oleh • Provide chauffeur service to Director and family members as w en needed ... • Run personal and company errands for Director and family memb rs ... • Responsibility to maintain vehicle cleanliness and meet all s fety requirements ... • Menyediakan perkhidmatan pemandu kepada Pengarah dan ahli kel arga apabila diperlukan ... • Menjalankan urusan peribadi dan syarikat untuk Pengarah dan a li keluarga ... • Bertanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan kenderaan dan m menuhi semua keperluan keselamatan ... • Mematuhi dengan semua undang-undang yang berkaitan keselamata jalan raya ... • Menjalankan tugas ‘ad hoc' yang diberikan dari semasa ke se asa ... • Possess valid driving license with clean/excellent driving re ords ... • At least 2-3 years of working experience with good driving re ord ... • Preferred candidates who currently residing in Sungai Buloh a d must willing to work in Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Physically fit, able to work weekends and overtime when neces ary ... • Mempunyai lesen memandu yang sah dengan rekod memandu yang ce erlang ... • Sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman bekerja dengan rekod emandu yang baik ... • Calon yang tinggal di Sungai Buloh digalakkan mohon dan mesti bersedia bekerja di Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Mempunyai pengetahuan jalan dan arah bagi kawasan KL & Selang r ... • Sihat secara fizikal, dapat bekerja pada hujung minggu dan le ih masa jika diperlukan ... • Plan route and estimated travel times • Compliance with all applicable laws on road safety • Carry out any ad hoc duties assigned from time to time • Merancang laluan dan anggaran waktu perjalanan Requirement • Required language: Bahasa Melayu & English. • Familiar with KL & Selangor roads and direction • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris. . Tawaran jawatan kosong untuk Driver to Director (Pemandu kepada Director) ini hanya sah sebelum 13 November 2017. Harap maklum.

Jika anda berminat dengan jawatan Driver to Director (Pemandu kepada Director) yang ditawarkan ini, anda boleh terus untuk hantarkan permohonan besertakan dengan resume kepada pihak • Provide chauffeur service to Director and family members as w en needed ... • Run personal and company errands for Director and family memb rs ... • Responsibility to maintain vehicle cleanliness and meet all s fety requirements ... • Menyediakan perkhidmatan pemandu kepada Pengarah dan ahli kel arga apabila diperlukan ... • Menjalankan urusan peribadi dan syarikat untuk Pengarah dan a li keluarga ... • Bertanggungjawab untuk mengekalkan kebersihan kenderaan dan m menuhi semua keperluan keselamatan ... • Mematuhi dengan semua undang-undang yang berkaitan keselamata jalan raya ... • Menjalankan tugas ‘ad hoc' yang diberikan dari semasa ke se asa ... • Possess valid driving license with clean/excellent driving re ords ... • At least 2-3 years of working experience with good driving re ord ... • Preferred candidates who currently residing in Sungai Buloh a d must willing to work in Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Physically fit, able to work weekends and overtime when neces ary ... • Mempunyai lesen memandu yang sah dengan rekod memandu yang ce erlang ... • Sekurang-kurangnya 2-3 tahun pengalaman bekerja dengan rekod emandu yang baik ... • Calon yang tinggal di Sungai Buloh digalakkan mohon dan mesti bersedia bekerja di Sungai Buloh & Subang Jaya ... • Mempunyai pengetahuan jalan dan arah bagi kawasan KL & Selang r ... • Sihat secara fizikal, dapat bekerja pada hujung minggu dan le ih masa jika diperlukan ... • Plan route and estimated travel times • Compliance with all applicable laws on road safety • Carry out any ad hoc duties assigned from time to time • Merancang laluan dan anggaran waktu perjalanan Requirement • Required language: Bahasa Melayu & English. • Familiar with KL & Selangor roads and direction • Bahasa yang diperlukan: Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris. .

Anda boleh berhubung dengan nombor telefon yang tertera untuk sebarang soalan lanjutan berkenaan dengan jawatan kosong yang ditawarkan ini.

Top View

 1. Kerani 244 permohonan
 2. Supervisor 85 permohonan
 3. Online Admin 71 permohonan
 4. Pegawai Sumber Manusia (HR) 70 permohonan
 5. Kerani 68 permohonan
 6. Supervisor Mini Market & Pembantu Kedai 61 permohonan
 7. Pembantu pemasaran 59 permohonan
 8. HR Executive 56 permohonan
 9. Customer Service 53 permohonan
 10. Guru 51 permohonan